Čaba Kiš

Rezano ruže u višem bojima radnim danima 7-9 i 18-20, Subotom i Nedeljom 7-12 i 16-19.

Naselje Ada
Adresa Makedonska 8.
Kontakt 0631973427
Kućna dostava
  • sa dugačkim drškom 20 dinar po komad,
  • sa kratkim drškom 15 dinar po komad